Pro členy následujících profesních skupin poskytujeme v případě registrace na našem e-shopu slevu ve výši 10%.

Tyto slevy jsou pro:

·       Armáda ČR

·       Hasičský záchranný sbor

·       Policie ČR

·       Zdravotnický záchranný systém

·       Vězeňská služba ČR

·       Městské a Obecní policie

·       Váleční veteráni 

Postup pro získání a uplatnění slevy

V případě, že patříte do některé z výše uvedených skupin, zašlete na email info@argunshop.cz foto kopii služebního průkazu či dokladu prokazujícího Vaši příslušnost k některé z profesních skupin s viditelným jménem. Osobní číslo, fotografii a další osobní údaje můžete začernit. Pracovník zákaznické podpory provede schválení slevy ve výši 10% a přidělí Vám permanentní 10%-ní slevu pro Váš profil.

Po přihlášení do Vašeho účtu se Vám ceny zboží zobrazovaného na internetových stránkách e-shopu automaticky upraví na Vaše nové ceny se slevou 10% a takto upravená cena bude vymezena ve Vaší objednávce. Takto udělená sleva má platnost po dobu 1 roku, kdy je možné po jejím ukončení stejným způsobem získat opět na jeden další rok permanentní roční slevu ve stejné výši 10%.

SLEVY PLATÍ PRO KOMPLETNÍ SORTIMENT ARGUN 

SLEVY SE NESČÍTAJÍ, V RÁMCI NÁKUPU JE MOŽNÉ UPLATNIT POUZE JEDEN DRUH SLEVY. STEJNÉ PODMÍNKY PLATÍ I PRO SEKCI VÝPRODEJ


Argun policie vesta