STANOVENÍ MEZE BALISTICKÉ ODOLNOSTI V50: NORMY PRO VÝROBU A SPECIFIKACI BALISTICKÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ NOŠENÝCH NA TĚLE A BALISTICKÝCH PŘILEB 

  • KLASIFIKACE OCHRANY PROTI ÚČINKŮM ETALONOVÝCH STŘEPIN 
  • Mez balistické odolnosti V50– rychlost, která je určena výpočtem pomocí aritmetického průměru ze stejného počtu nejvyšších rychlostí neprůniků a částečných průniků a nejnižších rychlostí úplných průniků v přípustném rozmezí rychlostí. 
  • Pro zjištění účinku střepin na vzorek ochranného prostředku se mohou použít dva typy etalonových střepin. 

ETALONOVÁ STŘEPINA TYP A 

  • Etalonová střepina, jejíž konstrukce umožňuje vystřelení z hlavně i bez použití výmetného nosiče. 
ETALONOVÁ STŘEPINA TYP A

ETALONOVÁ STŘEPINA TYP B 

  • Etalonová střepina, jejíž konstrukce umožňuje vystřelení z hlavně pomocí speciálního výmetného nosiče. 
ETALONOVÁ STŘEPINA TYP B

STANOVENÍ MEZE BALISTICKÉ ODOLNOSTI V50 DLE STANAG 2920

STANOVENÍ MEZE BALISTICKÉ ODOLNOSTI V50 DLE STANAG 2920